English

Klar til start

Et uddannelsestilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

En særlig og direkte vej til job

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret. Der er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

En række store, danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle, der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister.

KLAR TIL START er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen, Fonden UNGEs, med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.

Læs mere på forløbets hjemmeside www.klartilstart.dk

Kontaktoplysninger

Mail: aspit@tietgen.dk

Marianne Nielsen

Sekretær Telefon: 65 45 25 02 Mail: maie@tietgen.dk