English

Nyt midlertidigt løntilskud til virksomheder i 2020

Nu får I som virksomhed ekstra økonomisk tilskud. Det er netop besluttet i en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Nyt midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 får I som private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for jeres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020.

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I får:

•75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
•90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Ved skoleophold får I fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

I får automatisk udbetalt løntilskuddet

Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt.

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Se mere her: virk.dk