English

FVU-digital - it for virksomheder

FVU-digital er it-undervisning for medarbejdere på FVU-niveau. De kan have brug for at lære digitale it-færdigheder på et grundlæggende niveau

It undervisning på FVU-niveau

FVU-digital er it-undervisning for medarbejdere på FVU-niveau. Dvs. at medarbejdere, der løser eller skal løse en del af deres opgaver digitalt, kan blive opkvalificeret helt gratis.  

Indhold på FVU-digital

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på baggrund af kursistens niveau. Vi ser på hvilke færdighed, der mangler og sammensætter så et forløb. 

FVU trin

Alle vores FVU-kurser er inddelt i FVU trin, som angiver kursistens niveau. Inden start laver vores underviser en test for at placere kursisterne på det korrekt trin. På den måde sikrer vi at kursisten får det optimale ud af undervisningen.
FVU-digital er bygget op af 3 trin. Hvert trin kan tilrettelægges i forløb af 25-40 lektioner. Trin 1-2 afsluttes med faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse. Trin 3 afsluttes med en lokalt stillet prøve. Læs mere om vores FVU trinprøver her.

FVU trin 1
Her introduceres kursisten til brugen af digitale værktøjer på grundlæggende og basalt niveau. Et praktisk eksempel: På mange virksomheder er arbejdet planlagt ved hjælp af et internt system. Her lærer kursisten at finde arbejdsplan, skrive timeseddel og sende den til værkføreren.

FVU trin 2
Kursisten udvikler sine færdigheder i digital opgaveløsning. Hvis vi bygger oven på eksemplet fra før, lærer kursisten at vælge en løsning ud fra opgaven. Groft sagt: Kursisten behøver ikke at bruge en hammer til at løse alle problemer, værktøjskassen indeholder meget mere og nu ved kursisten, hvordan man bruger den.

FVU trin 3
Kursistens færdigheder automatiseres. Det bliver nemmere at vælge det rigtige værktøj. Det vil sige, at kursisten automatisk vælger den mest hensigtsmæssige digitale måde at løse en opgave på - fx ved at bruge Outlook - og kursisten ved hvordan man bruger programmet.

Målgruppe
FVU-digital er for medarbejdere, der løser eller skal løse en del af deres opgaver digitalt, og som har brug for at lære digitale færdigheder på et grundlæggende niveau. Læs mere om FVU målgruppen her

Hvor
Undervisningen kan foregå hos din virksomhed eller hos os på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Hvis din virksomhed ønsker det, kan vi tilrettelægge undervisningen som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online. Dvs. at kursisterne kan modtage undervisning hjemme, i weekenden, om aftenen eller andet. De skal blot logge på vores online platform for at finde opgaverne. 

Hvornår
Kurset tilrettelægges, så det passer ind i medarbejdernes dagligdag. Det kan fx være i forbindelse med vejrlig eller sæsonsvingninger.

Pris
Undervisningen i FVU-digital er gratis.
Hvis undervisningen ligger i arbejdstiden, er der mulighed for at søge løntabsgodtgørelse - Statens VoksenUddannelsesstøtte. Du kan læse mere om SVU her.  Det er også værd at være opmærksom på, at mange kompetencefonde understøtter brugen af FVU.

Kom godt i gang
Kurset og afklaring af niveau og trin tilrettelægges i et samarbejde mellem din virksomhed og Tietgen.

Kontakt os 

Har du spørgsmål vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i vores virksomhedskonsulent på området. Hun kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Britt Toxværd-Larsen

Virksomhedskonsulent og vejleder på FVU og OBU Telefon: 20 27 46 75 Mail: brit@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes ang. FVU tilbud