English

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk er engelsk undervisning for medarbejdere på FVU-niveau. Her lærer medarbejderen at tale, læse og skrive hurtigere på engelsk med færre fejl og misforståelser

Engelskundervisning på FVU-niveau

FVU-engelsk er undervisning til medarbejdere på FVU-niveau - dvs. medarbejderne har brug for engelskfærdigheder på et grundlæggende niveau. Undervisningen på FVU-engelsk er gratis for medarbejderen.  

Indhold på FVU-engelsk

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på baggrund af kursistens niveau. Vi ser på hvilke færdighed, der mangler med udgangspunkt i arbejdesopgaverne og sammensætter et forløb. 

FVU trin

Alle vores FVU-kurser er inddelt i FVU trin, som angiver kursistens niveau. Inden start laver vores underviser en test for at placere kursisterne på det korrekt trin. På den måde sikrer vi at kursisten får det optimale ud af undervisningen. 
FVU-engelsk er bygget op af 4 trin. Hvert trin kan tilrettelægges i forløb af 25-40 lektioner. Trin 1-3 afsluttes med faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse. Trin 4 afsluttes med en lokalt stillet prøve.

På alle trin arbejder kursisten med lytte- og læseforståelse, samtale og at skrive. Samtidig arbejder kursisten med at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til konkrete situationer.

FVU trin 1
Kursisten arbejder med enkelte sætninger både fra dagligdagen, arbejdet samt faste vendinger.

FVU trin 2
Kursistens ordforråd vokser og vi skriver stikord, korte beskeder, e-mails og noter om velkendte emner ved hjælp af enkle faste vendinger.

FVU trin 3
Kursisten fører samtaler i et enkelt, forståeligt og mere sammenhængende sprog om kendte emner med udgangspunkt i arbejdet og dagligdagen. Samtidig lærer kursisten at udtrykke sig skriftligt i et mere detaljeret sprog i fx e-mails, beskeder og noter.

FVU trin 4
Kursisten træner at drøfte, forklare og give forslag og instrukser i en arbejdsrelateret proces. Samtidig læres flere fagudtryk og sproget bliver mere sammenhængende.

Målgruppe
Målgruppen for FVU-engelsk er medarbejdere, der løser eller skal løse opgaver på engelsk, og som har brug for engelskfærdigheder på et grundlæggende niveau. 

Hvor
Undervisningen kan foregå i jeres lokaler eller hos Tietgen. Alt efter niveau og jeres ønsker kan undervisningen tilrettelægges som blended learning.

Hvornår
Kurset tilrettelægges, så det passer ind i jeres dagligdag. Det kan fx være i forbindelse med vejrlig eller sæsonsvingninger. Undervisningen kan foregå hos din virksomhed eller hos os på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Hvis din virksomhed ønsker det, kan vi tilrettelægge undervisningen som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online. Dvs. at kursisterne kan modtage undervisning hjemme, i weekenden, om aftenen eller andet. De skal blot logge på vores online platform for at finde opgaverne. 

Pris
Undervisningen i FVU-engelsk er gratis.
Ligger undervisningen i arbejdstiden har du som virksomhed mulighed for at søge løntabsgodtgørelse vha. Statens VoksenUddannelsesstøtte. Læse mere om SVU her.  Det er også værd at være opmærksom på, at mange kompetencefonde understøtter brugen af FVU.

Kom godt i gang
Kurset og afklaring af niveau og trin tilrettelægges i et samarbejde mellem din virksomhed og Tietgen. 

Kontakt os 

Har du spørgsmål vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i vores virksomhedskonsulent på området. Hun kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Britt Toxværd-Larsen

Virksomhedskonsulent og vejleder på FVU og OBU Telefon: 20 27 46 75 Mail: brit@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes ang. FVU tilbud