English

FVU-matematik for virksomheder

Et kort og effektivt kursus, som har fokus på at gennemskue og regne tal med færre fejl og misforståelser

Matematik undervisning på FVU-niveau

På FVU-matematik arbejder medarbejderen med matematiske opga ver hentet fra dagligdagen og arbejdsopgaver. 

FVU trin

FVU-matematik er bygget op af 2 trin. Kursisten kan deltage på samme trin flere gange. Efter hvert trin er der muilighed for at tage en trinprøve. Læs mere om FVU-trinprøver her.

Trin 1
(40 – 80 lektioner)
Her lærer kursister bl.a. at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over fx en samlet pris.

Trin 2
(60 – 80 lektioner)
Bygger oven på det, kursisten har lært på trin 1. Her lærer kursisten om mønstre og relationer, form og dimension samt data og chance, f.eks. at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) og læse og forstå angivelser af chance og risiko. Kursisten lærer at forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer.

Målgruppe
FVU-matematik er for medarbejdere, der har vanskeligheder ved at gennemskue tal og svært ved at regne. Læs mere om FVU-målgruppen her

Hvor
Undervisningen kan foregå hos din virksomhed eller hos os på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Hvis din virksomhed ønsker det, kan vi tilrettelægge undervisningen som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online. Dvs. at kursisterne kan modtage undervisning hjemme, i weekenden, om aftenen eller andet. De skal blot logge på vores online platform for at finde opgaverne. 

Hvornår
Kurset tilrettelægges, så det passer ind i medarbejdernes dagligdag. Det kan fx være i forbindelse med vejrlig eller sæsonsvingninger.

Pris
Undervisningen i FVU-matematik er gratis.
Hvis undervisningen ligger i arbejdstiden, er der mulighed for at søge løntabsgodtgørelse - Statens VoksenUddannelsesstøtte. Du kan læse mere om SVU her.  Det er også værd at være opmærksom på, at mange kompetencefonde understøtter brugen af FVU.

Kom godt i gang
Kurset og afklaring af niveau og trin tilrettelægges i et samarbejde mellem din virksomhed og Tietgen.

Kontakt os 

Har du spørgsmål vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i vores virksomhedskonsulent på området. Hun kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Britt Toxværd-Larsen

Virksomhedskonsulent og vejleder på FVU og OBU Telefon: 20 27 46 75 Mail: brit@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontakte af Britt