English

Hovedforløb

Hovedforløbet er sidste del af elevens erhvervsuddannelse. Det er her eleven afprøver sin viden og sine færdigheder fra grundforløbet. Hovedforløbet består af elevtid i en virksomhed afbrudt af 4-5 skoleperioder.

Tietgen Hovedforløb

På Tietgen Hovedforløb sætter vi den enkelte elev og dennes læring i centrum. Vi møder hver enkelt elev som
tydelige voksne med ligeværd og respekt for eleven som menneske. Det er erhvervsuddannelsernes dna,
at elevers læring skal være så praksisrettet, helhedsorienteret og virkelighedsnær som muligt. Derfor vil
elevers læringsmål og –aktiviteter være tæt forbundet med de brancher, vi uddanner til.

Uddannelser inden for detail, kontor og handel

På hovedforløbet udbyder vi uddannelser inden for detail, kontor og handel.

Læs mere