English

Samarbejde

Hos Tietgen uddanner vi til arbejdsmarkedet. Vores kurser og uddannelser er en kombination af teori og praktiske eksempler fra erhvervslivet. Derfor er samarbejdet med erhvervslivet vigtigt for os.

Skal vi arbejde sammen?

På Tietgen ligger vi en ære i at tilbyde virksomhedsrettede kurser og uddannelser, som ligger sig tæt op ad de tendenser og trends, der findes på arbejdsmarkedet. Derfor er et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsliv essentiel for os.  

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver, at klæde vores kursister og elever på til erhvervslivet og give dem kompetencer, der svarer til den virkelighed de skal ud og arbejde i. Derfor ser vi samarbejdet med erhvervslivet, som en af grundpillerne i vores aktiviteter, og prioriterer input og cases fra den virkelige verden højt i undervisningen. 

Samarbejde på flere niveauer

Vi har gode samarbejder med mange forskellige virksomheder, og graden af samarbejdet afhænger af samarbejdets karakter. I dag samarbejder vi bl.a. med virksomheder om:

  • Virksomhedsbesøg, hvor vores elever fra hhx, eud eller eux kommer på besøg hos din virksomhed
  • Gæsteforlæsere, hvor en eller flere medarbejdere fra din virksomhed besøger os på handelsgymnasiet eller på Tietgen Business 
  • Casevirksomhed, hvor din virksomhed
  • Virksomhedsforlagt undervisning (en eud- eller eux-elev arbejder hos din virksomhed i fx en uge)
  • Partnerskab (fx Adopt a Classroom)
  • Fremtidens leder (et talentforløb for grundforløbselever på Tietgen Business)
  • Talentforløb for hovedforløbselever på Tietgen Business