Kommunikation og formidling

Måske er du nysgerrig efter at lære, hvordan du skriver det gode nyhedsbrev eller laver en flot præsentation. Det kan også være, du ønsker at styrke din virksomheds profil via de digitale medier. Med præcis kommunikation kan du gøre en forskel.

”Kommunikation er en svær ting” – den bemærkning hører vi mere og mere i vores travle liv. Historisk set har vi aldrig kommunikeret så meget og i så højt et tempo, som vi gør nu. Det hænger naturligvis også sammen med, at vi aldrig tidligere har haft så mange medier at kommunikere i og med. Og det giver os nogle udfordringer i forhold til at være meget præcise, når vi formidler til andre – privat og i vores job.

Når noget er svært, er det også spændende. På Tietgen KompetenceCenter kan du tage udfordringen op og vælge kurser i kommunikation inden for alle områder: F.eks.

  • Mundtlighed og feedback
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation i patientforløbet
  • Forandringsprocesser
  • Præsentationsteknik
  • Skriftlighed
  • Sprogpolitik
  • Sociale medier

Alle disse kurser tager udgangspunkt i, at vores sprog skaber vores virkelighed. Og at vi altid har et sprogligt valg – når vi vel at mærke er bevidste om det. I undervisningen arbejder du med din sproglige bevidsthed, og du får rig mulighed for at udfordre dine egne sprogvalg i mange praktiske øvelser. Du vil opleve, hvordan du rent faktisk kan vælge at blive meget præcis i din kommunikation – såvel mundtligt som skriftligt.

Et andet omdrejningspunkt i kurserne er synspunktet om, at vi ikke kan ikke-kommunikere. Det betyder, at vi altid kommunikerer – også når vi ikke siger noget. Kommunikation er andet og mere end ordene, vi vælger; vores kropsprog og stemmeleje er ofte af afgørende betydning for, hvordan modtageren opfatter os.

Forskere hævder, at i en samtale mellem to mennesker vil op mod 90% af kommunikationen være tolkning af den andens non-verbale signaler. Og det fører til mange misforståelser i vores relationer, når vi ikke er bevidste om, at både krop og stemme kommunikerer med hele tiden. Vi kan aldrig blive helt bevidste om vores non-verbale kommunikation. Det ville også være rigtigt kedeligt. Men vi kan arbejde med at få større indsigt i, at forskellige ikke-bevidste krop- og stemmeudtryk måske vanskeliggør præcis kommunikation. I undervisningen arbejder du med sjove og spændende øvelser, som netop har fokus på, hvad dine non-verbale signaler kommunikerer – helt uden om din bevidsthed.

Du vil erfare, at vi er optaget af, at du skal afprøve teori i praksis. Derfor er vores pædagogiske og kommunikative formål altid, at deltagerne skal vide (teori), mene (diskutere), gøre (afprøve i praksis) og opnå ejerskab (involvere sig) i sin egen læring. Teori får for alvor gyldighed, når den først får os til at tænke og skabe mening for os, og når vi afprøver den i det virkelige liv. Så kan vi involvere os og eventuelt opnå ejerskab - altså implementere den i vores egne liv - og ændre adfærd. 
Det giver god mening for mennesker, når læring helt konkret kan bruges i vores daglige hverdagsliv.

En deltager på et kommunikationsforløb skrev cirka sådan her til underviseren et par uger efter kursets afslutning: 
Pyh ha ... hvor er det dog blevet spændende at kommunikere. Og hvor er det dog lærerigt at opdage, at pilen peger i min retning - altså at jeg kan vælge at kommunikere anderledes; vælge nogle andre ord, måske, eller tænke over, om jeg lød lige skarp nok i stemmen. Jeg har opdaget, at jeg faktisk har et valg, og jeg kan se, hvordan misforståelser mellem nogle kolleger hænger nøje sammen med, at vi er alt for upræcise i vores samtaler med hinanden. Jeg glæder mig til at fortsætte med at lære at blive mere bevidst og mere præcis i min kommunikation. Hele resten af livet, regner jeg med….

Kommunikation ér svær, og vi bliver aldrig færdige med at lære det. På kurser kan vi blive mere og mere bevidste om, at vi har nogle sproglige valg, og at vi derfor kan vælge præcision i vores kommunikation. Det tager formentlig hele livet at lære det - og det er velsagtens det, der gør kommunikation så spændende.

Vi glæder os til at kommunikere med dig på Tietgen KompetenceCenter.