Erhvervsuddannelse for voksne

Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV).

Realkompetencer er summen af alt det, du kan og ved. Ikke kun det, du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejds- og fritidslivet. Du kan have brug for en realkompetencevurdering (RKV), når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse, da du kan bruge den til en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. En RKV kan også komme dig til gode, hvis du søger nyt job.

Hvis du ønsker en RKV, skal du sende dit fyldestgørende CV og kopi af skolebeviser i en samlet fil på mail til vores vejledere

GVU (Grundlæggende voksenuddannelse)

GVU er udgået pr. 1. august 2015, men du har 6 år til at færdiggøre din GVU fra den dato, der står på din GVU-uddannelsesplan.